I takt med att mer förnyelsebar elproduktion integreras i energisystemet ökar behovet av att använda den smart på sätt.

I energibranschen har det länge talats om smartgrid som ett nödvändigt steg in i framtiden. Vad som inkluderas i begreppet smartgrid beror på vem som tillfrågas, ofta inkluderas laststyrning, självläkande nät samt en högre upplösning i mätning och övervakning av eldistributionen.

WiseGate har idag verksamhet inom samtliga dessa områden och därför tagit fram SmartGrid 1.0, ett tekniskt koncept såväl som en affärsmodell. Tidigare pilottester visar att privata hushåll med eluppvärmning lämpar sig väl för laststyrning utan att den upplevda komforten minskar. I en rapport ifrån ELFORSK beräknas en sådan laststyrning kunna ge Sverige upp till 1000MW dynamisk last som kan matchas mot intermittent kraftproduktion.

SmartGrid1.0 är ingen framtidsfantasi utan ett koncept som tar avstamp i dagens befintliga teknik och visar hur nätägare tillsammans med elhandelsbolag kan möta framtidens utmaningar. Nätägare kan sänka sina kostnader genom en mer dynamisk laststyrning tillsammans med andra fördelar som mer kontroll över sina nät. Kunder får utöver en ökad förståelse för sin elförbrukning och kan enligt simuleringar spara omkring 2000-4000 sek/år.

Vid nybyggnationer av bostäder optimeras energistyrning och förbrukning tack vare något styrsystem. Men många befintliga hushåll har relativt enkla lösningar när det kommer till värmestyrning. Om dynamisk laststyrning skall bli verklighet i stor skala måste systemet vara modernt nog att kunna integreras i en nybyggnation, men kanske än viktigare enkelt nog att på ett kostnadseffektivt sätt integreras i alla de hundratusentals hushåll som idag står för 12 % av Sveriges elförbrukning. SmartGrid 1.0 är precis det, en enkel robust lösning som hanterar laststyrning i stor skala på ett kostnadseffektivt sätt.

I en energibransch som är i snabb förändring inses snabbt att ett kontrollsystem inte blir långlivat. SmartGrid 1.0 utgår därför ifrån den förutsättningen och utgör en grund i ett första laststyrningssystem för att i kommande system mer fungera som en plattform på vilken mer vidareutvecklade system kan verka.

Med mer laststyrning i energisystemet kan vi integrera mer förnyelsebart och nyttja framtidens energiproduktion på ett smartare sätt.

Med SmartGrid 1.0 är framtiden är här!  

 

För konsultation och föreläsningar,
kontakta Håkan Sträng,
hakan.strang@wisegate.se