Vi är stolta över att presentera ett urval av våra pågående uppdrag

Ultrasnabbladdstationer
UFC Sweden AB "Powered by E.ON Drive and Clever
E.ON Malmö
Projekterings uppdrag

Prometera

Projektledning 
Implementering av projektmodell och projektmetodik för Promateras verksamhet i Helsingborg.
Höganäs

Konstruktion
Löpande konstruktionsarbeten för El och automation.
Ellevio

Projektledning lokalnät Stockholm
Två projektledartjänster på löpande basis i region Stockholm.
Projektledarna driftar ett trettiotal projekt parallellt på Ellevios nät.
ABB
Power Grids
Analyser
WiseGate driver nu tillsammans med ABB ett projekt i Småland där ursprunget till en bristande elkvalité skall kartläggas. Utifrån en databas av mätningar analyseras och simuleras olika felkällor för att hitta såväl snabba transienter som mer säsongsbetonade felfall. 
Projektet syftar till ett robustare lokalkraftnät och ger kunden en hälsodeklaration på hur dess anläggning mår.
Vattenfall Service AB       

Projektledning belysning
En projektledare på löpande basis i reg. Västmanland.
Uppdraget är att drifta service och underhåll på befintligt belysningsnät.

Projektledning stationsentreprenad
En projektledare som driver en entreprenad åt Vattenfall där SVK är slutkund.
Projektet ligger i Helgum, Sollefteå kommun. Ett kvalité och miljöarbete ingår också i denna leverans.

Beredning Skåne län
Beredning lokalnät reinvestering markkabel.
Uppdraget består i tre sträckningar varav den första sträckningen landade på ca: 500 timmar.
Nätägare är Eon.
Infratek  
           
Beredning lokalnät Stockholm
En beredare som på löpande basis hjälper Infratek med deras leverans av ny-anslutningar i Stockholm. Nätägare är Eon.
ElTel   
       
Projektledning lokalnät Stockholm
En projektledare som planerar och kvalitetssäkrar brytarservice i Botkyrka med omnejd.
Nätägare är Vattenfall.
ONE Nordic AB 
               
Beredning Västernorrlands län
Beredning lokalnät linbyte 20 kV samt komplettering lågspänning med markkabel.
Projektet är beläget utanför Sollefteå och nätägaren är Eon.
Avestakommun     

Projektledning fibernät södra dalarna
En projektledare som på löpande basis hjälper Avesta kommun med besiktningar och färdigställande av tidigare fiberprojekt.
Eon Värme

Uppdragsledning
Pågående långtidsuppdrag som inkluderar Uppdragsledning, samordning, konstruktion, PLC programmering, dokumentations uppdatering och renritning.
Ecophon

Projektledning
För Ecophon med huvudverksamheten i Hyllinge har vi ett pågående långtidsuppdrag kring framtidens produktionsanläggning. 
Uppdraget omfattar stöd i framtagningen av Business Case, teknisk specifikation och tillhörande kravställningar. 
Vi har även ansvaret för val av system och ingående detaljer samt konstruktion, implementering samt driftsättning av en komplett linje. Vidare är vi involverade av verifiering och validering samt övertagande av den kompletta linjen för Ecophon. 
Uppdraget är av internationell karaktär, då samarbetspartners finns i hela Europa.