En koncern med kunskapsfokus mot energi.

WiseGate är en nationell koncern med verksamhet i hela Sverige med fyra olika affärsområden.

WiseGate Consulting – en bredd av seniora konsulter med lång erfarenhet från olika branscher.

WiseGate Management – seniora verksamhetsutvecklare och förändringskonsulter.

WiseGate Professional – expertis inom specifika områden.

WiseGate Engineering – kompetenser inom konstruktion, beredning, mätteknik och provare.

WiseGate har identifierat behovet av nya leverantörer på marknaden. Inte för att kopiera konkurrenter inom kunskapssegmentet utan komplettera med nya tankar och idéer som ska verka för en positiv utveckling. Detta i form av ekonomi, kompetens samt hållbarhet för både personal, företag men inte minst för våra kunder.

Kända faktorer som påverkar vår strategi är exempelvis pressade priser, stora pensionsavgångar, kompetensbrist, bristande leveranser och även strategiska planer för kompetensöverföring. Det finns även kunskap i många verksamheter som lever isolerat men är oerhört viktig för anläggningsägarna. Detta är något vi kommer att lyfta in i WiseGate och skapa affär kring och därmed säkra kvalité och utveckling.

Vårt sätt att skapa värde är att sätta medarbetaren i centrum. Kompetensutveckling skapas med hjälp av utvecklingsplaner samt överföring kollegor emellan och med vårt kundorienterade mindset kommer detta öka vår attraktionskraft hos våra kunder.

För att upprätthålla vår strategi kommer vårt kunskapsföretag innehålla ett antal affärsområden. Med erfarna teknikkonsulter som bas, har vi en Managementverksamhet som komplement och för de svåra frågorna tar vår expertis över. För komplettering av kunskap i fält har vi en bred verksamhet i Engineering. Denna mix av kunskap är unikt i branschen och med hjälp av anställda, partners med flera, kommer vi att tillmötesgå framtidens krav på en effektiv, lönsam samt kunskapstung verksamhet.