Pressrelease….

TecNet Nordic AB är nu en del av WiseGate Group TecNet Nordic AB är fr.o.m den 30 april en del av WiseGate Group. Gruppen som startades upp 2014, består idag av företagen DEMAB AB samt WiseGate Consulting AB och kommer nu att få sällskap av ytterligare ett kunskapstungt ingenjörsföretag.

TecNet som bildades år 2000 har på ett strategiskt och omsorgsfullt sätt vårdats av grundarna Olle Fogelin och Göte Nordmark och är idag etablerade med huvudkontor i Göteborg samt lokala etableringar i Karlstad och Stockholm. Företaget som har tung kompetens och historik inom mek, rör, process och automation kompletterar övriga företag i gruppen på ett väldigt bra sätt och synergierna hos både medarbetare och kunder är många. Detta gör att TecNet kommer att fortsätta utvecklas och föra med sig mycket erfarenhet in i WiseGate Group.

Totalt sett kommer erbjudandet att breddas och WiseGate Group stärker ytterligare sina positioner med fler etableringar inom landet. Kunskapsmässigt breddas erbjudandet med framför allt ingenjörer inom rör och process. Bland kunderna kommer erbjudandet att stärkas mot ex.vis ELLEVIO, EON, Vattenfall, Uniper, Stockholm Exergi, Göteborg Energi, Kraftringen, ESS m.fl. över hela landet. Men även den utländska verksamheten kommer att dra fördelar av möjligheter till ”bredare” leveranser.

– TecNet har under många år arbetat med olika anläggningsprojekt inom process- och energiområdet runt om i landet. Genom samgåendet med övriga bolag i WiseGate Group stärker vi vårt gemensamma marknadserbjudande. Våra kunder nya som befintliga får möjlighet att ta del av ett erbjudande inom mek, rör, process elkraft och automation som är mycket intressant säger Olle Fogelin, en av grundarna i TecNet Nordic AB.

– TecNet Nordic AB är ett bolag med välutbildade, erfarna ingenjörer och projektledare. Vi gör det här samgåendet för att ytterligare höja vår tekniska kompetensnivå och därmed stärka vårt produktutbud mot energi- och industrisektorn, säger Patrik Granström, VD på WiseGate Consulting AB. – Även den geografiska placeringen av TecNets verksamhet är gynnsam, då västra Sverige är ett område där vi ser goda tillväxtmöjligheter, säger Patrik Granström.

Bolag inom gruppen: TecNet Nordic AB, www.tecnet.se                        DEMAB AB, www.demab.se                                                                                WiseGate Consulting AB, www.wisegate.se

Ytterligare information lämnas av: Olle Fogelin, TecNet Nordic AB, tel 010-330 56 02 Patrik Granström, WiseGate Consulting, tel 076-5819588