Nyanställning i syd


Vi förstärker Malmö-kontoret och hälsar idag Magnus Sjödin hjärtligt välkommen.
Magnus är elkraftare med lång erfarenhet från distributionssidan, detta ger oss ytterligare styrka i våra leveranser inom bl.a. beredning, projektering samt projektledning.

WiseGate – Adding Value by Knowledge