Bristande elkvalitet kan orsaka driftstopp i produktion, skador på utrustning och ett ökat behov av underhåll. Begreppet elkvalitet är brett och innefattar såväl spänningsvariationer ifrån kraftmatande nät till störningar som kan uppkomma inom anläggningen.

WiseGate erbjuder tjänster där vi mäter, kartlägger och analyser den aktuella elkvaliteten. Vi spårar ursprunget till eventuella brister och föreslår hur dessa skall hanteras. Att konstant bevaka en anläggnings elkvalitet är ett kostnadseffektivt sätt att bedöma en anläggnings status. WiseGate erbjuder därför också stöd i installation och driftsättning av realtidsövervakning, larm- och rapporteringsfunktioner för lokalkraftsanläggningar.

 

Kontakta oss så berättar vi mer.