Med medarbetaren i fokus

Med fokus på hela energisystemet

Adding value by knowledge

1 3
1 3

Adding value by knowledge

WiseGate Consulting sammanför idéer, genomförande och resultat till ett hållbart värde för våra kunder

WiseGate sammanför idéer, genomförande och resultat till ett hållbart värde för våra kunder – Adding value by knowledge Vi har identifierat ett marknadssegment för konsulter där vi satsar på erfarna men även yngre talanger, våra seniora konsulter har minst 15 år inom sin profession.

Senaste nytt