Nyanställning i region mitt

Västerås-kontoret vill denna dag inte vara sämre än Malmö och hälsar Daniel Svanberg välkommen till bolaget.
Daniel kommer att arbeta mot eldistribution med beredning och projektering. Fantastiskt med två nyanställningar samma dag som ger oss ytterligare kraft på marknaden.

WiseGate – Adding Value by Knowledge